Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2011

bulletproof-heart

April 23 2011

bulletproof-heart
Nie boję się wilka,
tabletek, śmierci, czterdziestu rodzajów
pustej ciemności. Boję się przywyknąć.
— T. Różycki
Reposted fromPaniZemsta PaniZemsta viazapachsiana zapachsiana
bulletproof-heart
1623 e62e
Reposted fromCherryBomb CherryBomb viazapachsiana zapachsiana
bulletproof-heart
A kim ja jestem? Wiem, jak się nazywam, wiem, czego nie chcę, wiem, co powinnam. Ale kim jestem? Co robię? Dlaczego prowokuję los? Czego o sobie nie wiem?
— Katarzyna Grochola
bulletproof-heart
żyjemy. byle do piątku, byle do świąt, byle do wyjazdu, byle do lata, byle jak.
bulletproof-heart
I want you, just exactly like I used to
'Cause baby this is only bringing me down.
— Kings Of Leon
bulletproof-heart
3326 fe5d 500
Reposted fromCzarnyjas Czarnyjas viamaali maali
bulletproof-heart
bulletproof-heart
bulletproof-heart
pass your mouse over
Reposted fromdomino domino viamaali maali
bulletproof-heart
1638 6bd6
Reposted fromannika annika viamaali maali
bulletproof-heart
3986 4504
yeah! \m/
Reposted bynietutejsza nietutejsza
bulletproof-heart
chcę tego. chcę trzymania za ręce, chcę przytulania, chcę spędzania czasu z kimś kogo kocham, kto mnie kocha... pragnę miłości, pragnę tego czego nigdy nie miałam.
Reposted bynataliana nataliana
bulletproof-heart
Chodziliśmy nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć.
— Julio Cortazar "Gra w klasy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl